kms

километров позади!

км позади!

(063) 223-28-07
(067) 889-22-59
(063) 223-28-07
(067) 889-22-59
(063) 223-28-07
(067) 889-22-59

Оферта для фізичних та юридичних особ

1. Загальні положения

1.1. КС «Велопошта» (далі - «Компанія») цієї офертою пропонує укласти Договір про надання послуг (далі - «Договір») Замовникам.

1.2. Акцептувавши справжню оферту, шляхом вчинення дій, перелічених у п.1.3 даної оферти, Ви (далі - «Замовник») укладаєте Договір, у порядку та обсязі, визначених цією офертою, опублікованій на сайті Компанії за адресою: www.velopochta.od.ua .

1.3. Акцепт справжньої оферти відбувається за допомогою послідовного здійснення Замовником наступних дій:

1) Формування Заявки шляхом: заповнення та відправки реєстраційної форми в Компанію через інтерфейс на сайті www.velopochta.od.ua., або електронною поштою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , або подзвонивши по телефону 048-799-62-79, 096-463-90-83, 066-842-48-76, 063-602-62-33.

2) внесення грошових коштів у вигляді авансового платежу з використанням методів, запропонованих на сайті www.velopochta.od.ua.

Акцепт умов цієї оферти є також акцептом Замовником всіх додаткових угод, положень, Тарифів та Правил, опублікованих на сайті www.velopochta.od.ua і визначають порядок взаємодії Сторін. Дані документи є невід'ємною частиною істотних умов цього Договору.

1.4. При спільному згадуванні за текстом оферти Компанія та Замовник також іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право-і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

2. Терміни та визначення

2.1. «Оферта» - містить всі істотні умови Договору пропозицію, з якого вбачається воля Компанії укласти Договір на зазначених у пропозиції умовах з Замовниками.

2.2. «Істотні умови Договору» - всі умови, які викладені у справжній оферті.

2.3. «Замовник» - фізична або юридична особа, яка бажає отримати послугу, пропоновану Компанією, вступає в договірні відносини з Компанією, яке може виступати в ролі Замовника послуг з доставки, а також бути Відправником або Одержувачем.

2.4. «Відправник» (Замовник або третя особа):

 • Фізична особа - особа, прізвище, ім'я та по батькові якого внесені в графу «Відправник» накладної, або його законний представник / представник за довіреністю;
 • Юридична особа - організація, реквізити якої внесені в графу «Відправник» у накладній, в особі її законного представника чи представника за дорученням.

2.5. «Одержувач» ( Замовник або третя особа) :

 • Фізична особа - особа , прізвище та ім'я якого внесено в графу «Одержувач» у накладній , або його законний представник / представник за довіреністю ;
 • Юридична особа - організація , реквізити якої внесені в графу «Одержувач» у накладній , в особі її законного представника / представника за дорученням.

2.6. «Кур'єр» - співробітник Компанії , безпосередньо здійснює прийом і оформлення Відправлення у Замовника / Відправника , доставку Відправлення Одержувачу і відповідальний за заповнення супровідних документів.

2.7. «Заявка » - усне або письмове звернення Замовника до Компанії з метою оформлення замовлення на послугу з доставки Відправлення .

2.8. « Відправлення » - документи , кореспонденція , товари та інші предмети , що приймаються Компанією до доставки , зазначені в накладній , упаковані Замовником належним чином і призначені до доставки .

2.9. « Накладна » - супровідний документ , що підписується Відправником , Одержувачем і кур'єром , який підтверджує факт укладення Договору , прийняття Відправлення до перевезення , а в момент підписання Одержувачем факт надання послуги належним чином.

2.10. «Тарифи » - система ставок плати за послуги з доставки , діюча на момент надання послуг і опублікована Компанією на сайті www.velopochta.od.ua.

2.11. «Правила» - правила надання послуг з доставки , що діють на момент надання послуг та опубліковані Компанією на сайті www.velopochta.od.ua.

2.12. « Упаковка » - засіб чи комплекс засобів , що виконують функції по захисту вмісту Відправлення від дії навколишнього середовища , пошкоджень і втрат .

2.13. «Доставка» - переміщення Відправлення від відправника до одержувача за адресами, вказаними Замовником у накладній по маршруту і способом визначеним Компанією .

2.14. « Рахунок Компанії » - залежно від обраного Замовником способу оплати , або розрахунковий рахунок Компанії , або спеціальний рахунок, відкритий платіжною системою для отримання Компанією перекладу електронних грошових коштів

3. Предмет Договору

3.1. Компанія зобов'язується за заявкою Замовника (далі - «Заявка») надавати послуги з доставки відправлень (далі - «Відправлення») від відправника до одержувача по м. Одеса, а Замовник зобов'язується оплатити такі послуги відповідно до Тарифів Компанії (далі - «Тарифи» ), і Правилами доставки (далі - «Правила») вказаними на сайті Компанії.

3.2. Компанія доводить до відома Замовників умови Правил і Тарифів шляхом розміщення їх на сторінках свого сайту в мережі Інтернет за адресою: www.velopochta.od.ua.

4. Порядок надання послуг

4.1. Послуги надаються Компанією в Заявці , сформованої Замовником на сайті www.velopochta.od.ua. , електронною поштою Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , або подзвонивши по телефона 048-799-62-79, 096-463-90-83, 066-842-48-76, 063-602-62-33 після отримання від Замовника оплати . Заявка повинна містити такі відомості:

 • Найменування , повна адреса* , телефон та ПІБ контактної особи відправника;
 • Найменування , повна адреса , телефон та ПІБ контактної особи одержувача ;
 • Вид Відправлення (лист , бандероль, багаж і т.д.);
 • Вага Відправлення ;
 • Режим доставки ;
 • Цінність Відправлення ( за бажанням Замовника ) .

* повна адреса включає в себе : найменування вулиці / проспекту / проїзду і т.д. , номер будинку / будівлі / корпусу , номер офісу / квартири , номер під'їзду , поверх.

Компанією у разі потреби може бути запрошена додаткова інформація.

4.2. Заявка повинна бути підтверджена Компанією тим же способом , яким вона була отримана від Замовника. Заявка вважається підтвердженою при остаточному узгодженні Сторонами всіх її умов. Непідтверджена Заявка не є обов'язковою для Компанії.

4.3. Після обробки та підтвердження Компанією Заявки Замовник проводить оплату послуг. Компанія повідомляє Замовника про отримання оплати за допомогою відправлення Замовнику SMS повідомлення на номер , вказаний в Заявці , або листом на електронну адресу.

4.4. Кожне Відправлення приймається Компанією до доставки після оформлення накладної .

4.5. Відправлення до доставки приймаються без огляду вкладення Компанією , упаковані Замовником і повністю готові до перевезення. Компанія не проводить звірку Відправлення по відповідності найменувань , кількості та якості вмісту. Компанія не перевіряє Відправлення на наявність явних або прихованих дефектів і не несе відповідальності за виявлені в процесі транспортування та / або прийому / видачі Відправлень невідповідності при цілісності зовнішньої упаковки.

4.6. Факт надання послуги Компанією підтверджується підписаної від імені кур'єра , Відправника і Одержувача накладної . Одержувач при отриманні Відправлення повинен перевірити упаковку на відсутність зовнішніх пошкоджень і відповідність ваги отриманого Відправлення вагою, визначеною при його прийомі до доставки . Підпис Одержувача на накладній означає , що послуги надані Компанією належним чином.

Про факт доставки Компанія повідомляє Замовника за допомогою SMS повідомлення на номер мобільного телефону , зазначений у Заявці , або листом на електронну адресу.

4.7. У разі , якщо Замовником є ​​юридична особа , Компанія протягом 10 ( десять ) днів з моменту доставки надає Замовнику акт приймання послуг (далі - Акт) і рахунок фактуру. Замовник протягом 3 ( три ) днів зобов'язаний підписати Акт і повернути підписаний зі свого боку екземпляр Акту Компанії. Якщо протягом зазначеного строку від Замовника не надходило підписаного Акта , або мотивованих письмових заперечень від його підписання , то Акт вважається підписаним Замовником .

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обовязки Підприємства:

 • надавати послуги з доставки Відправлень відповідно до чинного законодавства України, з цим Договором та Правилами ;
 • приймати до доставки погоджені з Замовником , упаковані Замовником Відправлення ;
 • забезпечувати збереження Відправлення з моменту його отримання від Відправника , до вручення Одержувачу , зазначеному в накладній , або законному представнику Одержувача. Умовою збереження вважається доставка Відправлення без порушення зовнішньої упаковки;
 • доставляти Відправлення за адресою, вказаною в накладній , відповідно до Правил у строки , узгоджені Сторонами.

5.1.1. Права Компанії:

 • не брати Відправлення, заборонені до перевезення;
 • вносити зміни в Тарифи, Правила і Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовників шляхом розміщення нових редакцій Тарифів, Правил та Договору на сторінках свого сайту в мережі Інтернет за адресою: www.velopochta.od.ua

5.2. Обов’язки замовника:

 • оплачувати послуги відповідно до умов цього Договору;
 • передавати Компанії Відправлення в непорушеною упаковці. Характер упаковки повинен відповідати характеру вмісту, умов транспортування та зберігання;
 • нести відповідальність за упаковку Відправлення, що забезпечує його цілісність і збереження при його транспортуванні і зберіганні. Нести відповідальність за наслідки неправильної внутрішньої упаковки Відправлень;
 • забезпечувати готовність Відправлення до доставки;
 • не передавати до доставки Відправлення, заборонені до перевезення;
 • власноруч заповнювати та підписувати накладну із зазначенням повних і достовірних адресних даних одержувача і відправника Відправлення з описом вмісту Відправлення;
 • нести відповідальність за правильність інформації про відправника, одержувача, вартості та утриманні Відправлення;
 • приймати послуги, надані Компанією;
 • виконувати умови цього Договору та Правил;
 • перед оформленням кожної Заявки самостійно знайомитися з усіма змінами, які могли відбутися в Правилах і Тарифах і в цьому Договорі. Якщо Замовник не згоден з умовами цього Договору та вимог, а також з вартістю послуг, то він стримається від оформлення Заявки.

5.2.1. Права Замовника

 • вимагати від Компанії надання послуг відповідно до умов цього Договору та Правил.

6.Вартість послуг і порядок оплати

6.1. Вартість послуг розраховується виходячи з діючих на момент надання послуг умов Тарифів Компанії, розміщених на сайті www.velopochta.od.ua

6.2. Замовник проводить оплату послуг в гривні у формі авансового платежу наступними способами, представленими на сайті www.velopochta.od.ua за допомогою електронного засобу платежу або з використанням платіжної картки.

6.3. Обов'язок Замовника з оплати вважається виконаним у момент надходження коштів на рахунок Компанії.

7.  Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань , Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства , цим Договором та Правилами.

7.2. У разі неналежного надання послуг Компанія несе відповідальність , передбачену Правилами , розділ « Відповідальність» .

7.3. Компанія не несе відповідальності за :

 • Втрату або пошкодження Відправлення, вміст якого заборонено до пересилання чинним законодавством України і / або Правилами.
 • Втрату, псування (пошкодження ) , недоставку Відправлення або порушення термінів доставки Відправлення, якщо такі сталися внаслідок обставин непереборної сили ( форс- мажор) , у тому числі дій влади чи державних органів , страйків , стихійних лих , військових дій , катастроф та інших обставин непереборної сили , а так само явищ природного або техногенного характеру;
 • Пошкодження вмісту Відправлення, прийнятого Одержувачем в закритому вигляді , при відсутності зовнішніх пошкоджень його упаковки і відповідно ваги Відправлення вагою, визначеною при його прийомі Одержувачем ;
 • Затримку , вилучення або знищення Відправлення або його частини в порядку , встановленому законодавством України;
 • Порушення виконання зобов'язань , які є наслідком неточної , неповної чи недостовірної інформації , зазначеної Відправником у накладній ;
 • Пошкодження Відправлень , переданих Відправником без належної упаковки або в несправній упаковці ;
 • Навмисно чи ненавмисно передані Відправником співробітнику Компанії Відправлення, заборонені до перевезення ;
 • Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником співробітника Компанії про зміни в Замовленні;
 • Неможливість надання послуги з доставки у зв'язку з відсутністю відправника і одержувача за наданими Замовником адресами ;
 • Розтин , затримку , вилучення або знищення Відправлення або його частини на вимогу державних органів , у разі проведення останніми оперативних заходів.

7.4. Замовник несе відповідальність за упаковку Відправлення, що забезпечує його цілісність і збереження при його транспортуванні і зберіганні. Замовник несе відповідальність за наслідки неправильної внутрішньої упаковки вмісту Відправлень ( бій , поломку , деформацію , текти і т.д.).

7.5. Замовник несе відповідальність за правильність інформації про відправника, одержувача , вартості та утриманні Відправлення .

7.6. Незалежно від того чи є Замовник Замовником послуги , Відправником та / або Одержувачем Відправлення, він забезпечує виконання умов цього Договору з доставки Відправлень і несе відповідальність за дії зазначених осіб та оплату послуг Компанії.

8. Інші умови

8.1. Реєструючись на сайті Компанії та / або відправляючи Заявку Компанії Замовник погоджується на збір , обробку, зберігання і використання введених ним особистих даних (ПІБ , телефон , e - mail та ін ) відповідно до ЗУ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №2297-VI

8.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником умов оферти відповідно до п. 1.3 цієї оферти , і діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.3. У разі виникнення розбіжностей Сторони прагнутимуть вирішити їх шляхом переговорів. При неможливості вирішити в досудовому порядку спір передається на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства.

8.4. За письмовим запитом Замовника Сторони можуть оформити цей Договір на паперовому носії з підписами обох Сторін.

8.5. У всьому , що не передбачено цим Договором , Сторони керуються чинним законодавством України.